Hans

Foto: Ada van Vliet

Vanzelfsprekend

Een Voortdurend Interview

Het is wonderlijk om te zien dat het ‘proces’ bij iedereen anders verloopt…

H: De Fransman Stephan Jourdain, over wie het boek ‘Zomaar verlicht’ geschreven is, heeft het erover dat de geest, de mind van de meeste mensen in een slechte conditie is, versnipperd en verward. Het lijkt erop dat bij mensen bij wie dat niet zo is, er minder weerstand is, er minder blokkades zijn om de hele boel in een klap te doorzien en terzijde te schuiven. Bij de meesten van ons duurt het allemaal wat langer. Of gaat de doorwerking op sommige terreinen heel vlotjes en op andere vlakken wat trager.

Lees verder...

Een druppeltje waarheid

satsangfragment

Niet iets anders

Als er al iets zou moeten gebeuren of kunnen gebeuren, dan zal het spontaan zijn en dat wil zeggen dat het zich aan je controle onttrekt. Dus je kunt hier zitten en je best doen, en je kunt hier zitten en niet je best doen; het maakt niet uit, want het gebeurt ondanks jou. Als er al iets gebeurt. Dus je kunt net zo goed ontspannen. Tenzij je liever gespannen bent… dan: stress it out! Maakt niet uit. In het hele spirituele veld valt van alles te beleven en je kunt van alles doen. En je kunt je voor van alles inzetten, maar als het over realisatie gaat, kun je dat niet doen, niet oefenen, niet bereiken, niet te pakken krijgen, niet afhouden… Dat onttrekt zich aan al die bewegingen.

Lees verder...

Uit Hans' notitieboekje

Zijn als een open ruimte, wijds en onbepaald. Altijd wordt het ervaren ervaren met of zonder verschijnselen. Die ruimte is vol en leeg tegelijk, leeg van betekenis of discriminatie, vol van liefde voor wat is. Onbenoembaar Zijn (ben ik), kernloos, vrij van de bij tijd en wijle nog opwellende waanzinnigheden. Zelfs deze waanzinnigheden zijn ‘het’, bestaan eruit, verschijnen erin. De oorsponkelijkheid van elk moment, de stralende leegheid ervan, de onwankelbare omvatting vervullen het hart en lossen (het) ‘mij’ op … Alles verwijst naar het oorspronkelijke, als het herkent wordt ontstaat daar de basis van leven…
Eeuwige volledigheid, perfectie, NU.

Lees verder...

Meer informatie over Zelfrealisatie en bijeenkomsten met Hans: www.hanslaurentius.nl